Studio Berg

Studio Berg is een onafhankelijk bureau voor landschapsarchitectuur, dat onder leiding staat van Joyce van den Berg. Wij helpen organisaties en particulieren bij het oplossen van complexe vraagstukken op terreinen als:

  • verstedelijking
  • infrastructuur
  • ecologie en duurzaamheid
  • braakliggende terreinen
  • voormalige industriële en militaire terreinen
  • waterproblematiek en gevolgen van natuurrampen
  • traumalandschappen

Studio Berg is gespecialiseerd in het traumalandschap. Traumalandschappen dragen de sporen van een geschiedenis die vaak als belastend of confronterend wordt ervaren. Deze schaduw uit het verleden kan getransformeerd worden tot een cultuurhistorische kracht: het landschap krijgt dan nieuwe betekenis als lieu de mémoire of herinneringsplek. In 2009 gaf Van den Berg het begrip traumalandschap internationale bekendheid met haar solotentoonstelling “Neues Licht” auf das Sperrgebiet in Berlijn. In 2010 verkreeg zij het patent op het begrip ‘trauma’ in de context van landschapsarchitectuur en stedenbouw.

Missie

Studio Berg wil landschappen een nieuwe betekenis en functie geven op basis van gedegen onderzoek naar het verleden. Op die manier creëren we een integraal landschappelijk systeem. Onze ingrepen in een landschap liggen steeds in het verlengde van de historie, maar voorzien het landschap ook van een nieuwe betekenislaag. Landschapsarchitectuur opereert niet in een vacuüm. Daarom integreren wij de cultuurhistorische functie van landschappen met hun economische, recreatieve, ecologische en andere functies. Onze ontwerpen houden rekening met alle schaalniveaus van het openbare domein: van de grote strategische keuzes tot het microniveau van individuele objecten. Bovendien betrekken wij zowel de gebruikers als de opdrachtgevers bij het ontwerpproces. Omdat wij de verschillende dimensies van de opdracht willen analyseren, wordt de ontwerpfase voorafgegaan door een uitgebreid onderzoek.

Visie

Studio Berg durft brutaal te zijn. Wij voeren een levendige en vakkundige dialoog met onze opdrachtgevers, wat resulteert in heldere keuzes. Onze ontwerpen doen recht aan de complexiteit van het landschap, maar worden toch gekenmerkt door eenvoud en herkenbare grote lijnen. Wij gaan zorgvuldig te werk, maar hebben ook oog voor het rauwe randje van imperfectie dat de identiteit van een landschap kan versterken.

Als u interesse heeft in de werkwijze van Studio Berg, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.